Tantestületünk tagjai

"A tanárt nem a pápaszem, a notesz és a tekintély teszi,

hanem a lélek és az értelem csodálatosan egyesült fogékonysága

a gyermek álmai és vágyai iránt."

(Juhász Gyula)

 

Papné Szalai Csilla

intézményvezető
történelem, angol

 

 


 
Bársony Anita

intézményvezető-helyettes
matematika, testnevelés
Nemeshegyiné Bali Barbara

intézményvezető-helyettes
tanító
Vitkóczi Henrietta


intézményvezető-helyettes
tanító

 

 

Alsó tagozat

Bálint Ira

Bánki Teréz

Beke Józsefné

Benkő Gyöngyi

Bereczkiné Juhász Éva

Bódi Barbara

Bónisné Pataki Gabriella

Bozsik Beáta

Cs. Kis Gabriella

Dudák Hajnalka

Endesné Bodzsár Csilla

Éles Péterné

Futaky Linda

Gombai-Besenyei Zsuzsanna

Gutpintérné Ugróczky Krisztina

Hirczné Rendek Gabriella

Horváth Ágnes Katalin

Hőlakiné Danka Gabriella

Kamocsa Tímea

Kaszásné Kovács Gabriella

Kopándi Beatrix

Köcski Mária

Kővári Katalin

Laczkó- Czelba Viktória

Légrádi-Szilárd Éva

Lindmayer Zsuzsa

Lőrincz Gáborné

Németh Mária

Párniczky Péter Lászlóné

Pásztor Tünde Pamina

Péter Henriett

Rátkay Diána

Sarkadiné Rendes Zita

Sásdi-Isztl Enikő

Schottner Rita

Sebestyén Borbála

Szabó Viktória

Szilassyné Lutz Marianna

Tóth Noémi

Varga-Kis Bernadett

Vasvári Katalin

Vigh-Sülye Klára

Winkler Anikó

 

Felső tagozat

(2019/2020-as tanévben tanított tantárgyak)

Bajkán Katalin – testnevelés, etika

Baldesweiler Judit Mónika – fizika, informatika

Bódi Barbara – etika, fejlesztés

Bozsik Beáta - technika

Csomai Renáta – testnevelés

Csontos Tamás – matematika, etika

Dudák Hajnalka – német nyelv

Dusza Tibor – vizuális nevelés, földrajz, természetismeret

Galgóczi Noémi – történelem, hon- és népismeret, tanulószoba

Gutpintérné Ugróczky Krisztina – vizuális nevelés

Dr. Gyombolainé Kindler Edit Alexandra – magyar nyelv és irodalom

Háló Zita Éva - magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

Heteyné Schenkerik Ágnes - angol nyelv

Horváth Tibor – matematika, fizika

Dr. Kollárné Kovács Marianna – német nyelv, német nemzetiségi népismeret

Kosztolányi Julianna - magyar nyelv és irodalom, etika

Kovács Bernadette -– német nyelv, német nemzetiségi népismeret, etika

 Kovál László – testnevelés

Krevenka Antal – matematika, informatika

Lőrincz Mónika - magyar nyelv és irodalom, etika

Lugosi Istvánné – technika, etika

Lugosi László – természetismeret, földrajz, biológia

Nagyné Gemeri Linda - természetismeret, földrajz

Nyíri Márton – történelem, informatika

Nyíriné Fürstner Viktória – angol nyelv, etika

Póczik Eszter – angol nyelv, etika

Róthné Szőlősi Andrea – magyar nyelv és irodalom, történelem

Schottner Rita - természetismeret

Sebestyén Borbála – angol nyelv

Dr. Selényi Györgyné - kémia

Szabó Mária – magyar nyelv és irodalom, etika

Szabó Viktória - magyar nyelv és irodalom

Tóth Katona Csilla - matematika

Vasánczki Gabriella – magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

Vigh-Sülye Klára - ének

 

Szabadságon, GYES-en lévő kollégák

Galamb Emese

Galbaviné Finta Dorottya

Horváth Gyöngyi Julianna

Király Tünde

Kundlya Zsófia

Lőrincz László

Mesterné Volkán Vivien

Néder-Buzási Éva