Tantestületünk tagjai

 

"A tanárt nem a pápaszem, a notesz és a tekintély teszi,

hanem a lélek és az értelem csodálatosan egyesült fogékonysága

a gyermek álmai és vágyai iránt."

(Juhász Gyula)

 

Papné Szalai Csilla

intézményvezető
történelem, angol

 

 


 
Bársony Anita

intézményvezető-helyettes
matematika, testnevelés
Nemeshegyiné Bali Barbara

intézményvezető-helyettes
tanító
Vitkóczi Henrietta


intézményvezető-helyettes
tanító

 

 

Alsó tagozat

Bálint Ira

Bánki Teréz

Beke Józsefné

Bereczkiné Juhász Éva

Bónisné Pataki Gabriella

Bozsik Beáta

Dudák Hajnalka

Endesné Bodzsár Csilla

Éles Péterné

Farkas Ibolya

Futaky Linda

Gombai-Besenyei Zsuzsanna

Gutpintérné Ugróczky Krisztina

Hirczné Rendek Gabriella

Hőlakiné Danka Gabriella

Kamocsa Tímea

Kaszásné Kovács Gabriella

Kopándi Beatrix

Köcski Mária

Kővári Katalin

Kurucz Emese

Laczkó-Czelba Viktória

Légrádi-Szilárd Éva

Lindmayer Zsuzsa

Mesterné Volkán Vivien

Németh Mária

Párniczky Péter Lászlóné

Péter Henriett

Rátkay Diána

Sarkadiné Rendes Zita

Schottner Rita

Sebestyén Borbála

Szabó Viktória

Szilassyné Lutz Marianna

Tóth Noémi

Varga-Kis Bernadett

Vasvári Katalin

Vigh-Sülye Klára

Winkler Anikó

 

Felső tagozat

(2021/2022-es tanévben tanított tantárgyak)

Bajkán Katalin – testnevelés, etika

Baldesweiler Judit Mónika – fizika, informatika

Bálint Ira – etika

Csomai Renáta – testnevelés

Dudák Hajnalka – német nyelv, német nemz. népismeret, etika

Dusza Tibor – vizuális nevelés, földrajz, természetismeret

Farkas Ibolya – digitális kultúra

Galgóczi Noémi – magyar nyelv és irodalom, történelem, etika

Gutpintérné Ugróczky Krisztina – vizuális nevelés

Farkasné Kusztor Adél – természettudomány, földrajz

Hajtman Andrásné Helmle Szilvia – természettudomány, vizuális nevelés

Háló Zita Éva – angol nyelv

Heteyné Schenkerik Ágnes – angol nyelv

Hirczné Rendek Gabriella – matematika

Horváth Ágnes Katalin – fejlesztés

Horváth Gyöngyi Julianna – fejlesztés

Horváth Tibor – matematika, fizika

Király Tünde – fejlesztés

Dr. Kollárné Kovács Marianna – német nyelv, német nemzetiségi népismeret

Kosztolányi Julianna – magyar nyelv és irodalom, etika

Kovács Bernadette – német nyelv, német nemzetiségi népismeret, etika

 Kovál László – testnevelés

Krevenka Antal – matematika, informatika

Lőrincz László

Lőrincz Mónika – magyar nyelv és irodalom, etika

Lugosi Istvánné – technika, etika

Lugosi László – természetismeret, földrajz, biológia

Nagyné Gemeri Linda – természetismeret, földrajz

Nyíri Márton – történelem, informatika

Nyíriné Fürstner Viktória – angol nyelv, etika

Póczik Eszter – angol nyelv

Róthné Szőlősi Andrea – magyar nyelv és irodalom, történelem

Sebestyén Borbála – angol nyelv

Dr. Selényi Györgyné – kémia

Slezsák Zita – angol nyelv, digitális kultúra

Szabó Mária – magyar nyelv és irodalom, etika

Szabó Viktória – magyar nyelv és irodalom

Vasánczki Gabriella – magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

Vigh-Sülye Klára – ének

 

Szabadságon, GYES-en lévő kollégák

Cs. Kis Gabriella

Csontos Tamás