HÁZIREND - kiegészítés és protokoll a 2020-2021. tanévtől, a járványügyi helyzetre vonatkozóan

2020.09.30 21:52

Frissítve https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koznev_int

a 431/2020.(IX.18.) E.r. (MK.207), valamint az országos tisztifőorvos 2020.09.28-i bejelentése alapján

 2020.09.30.

 

  1. Belépés, bent tartózkodás, távozás

Kizárólag egészségesen, tünetmentesen küldheti be a szülő a gyermekét az intézménybe.

Szülő, kísérő nem léphet az iskola területére. Az intézmény előtt megvárhatja gyermeke hőmérsékletmérésének eredményét.

Minden tanulónak, pedagógusnak, dolgozónak, külsős alkalmazottnak, s egyéb okból az intézményt felkeresni köteles személynek kötelező a részvétel a hőmérsékletmérésen. Akinek az előírások szerint mért testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mindenkori értéket, újabb mérésen vesz részt.  Amennyiben a hőmérséklete nem változik, nem léphet be az intézmény területére.

Az intézménybe csak maszkban lehet belépni, mégpedig szabályosan használt maszkban, vagyis nem az állon, az orr alatt – meg egyéb helyeken – viselve azt.

A maszk viselése minden iskolahasználó számára kötelező a közösségi térben.

Tanórán a pedagógus kérésére kötelezhetők a tanulók a maszk viselésére. Az informatika teremben tartott órákon külön kérés nélkül kötelező maszkot viselni.

Kérjük, hogy a gyerekek a reggeli és délutáni ügyeleten csak a legszükségesebb időt töltsék.

Az iskola a szülőkkel való kapcsolattartásban az elektronikus megoldásokat részesíti előnyben.

A reggeli beléptetésnél két különböző portán léphetnek be az alsós és felsős évfolyamok tanulói. A tanítás végén, az 5-6-7. óra végén a főbejáraton át távozhatnak.

A napközisek átadása a pedagógusok által jelzett időben történik.

Ha valaki a szokottól eltérő időben vinné el adott napon a gyermekét, azt legkésőbb reggel 8-ig kérjük az üzenőfüzetben írásban jelezni a tanítónak. Ezzel kapcsolatban e-mailt, sms-t, telefonhívást a pedagógusok nem tudnak fogadni a tanítási időben.

A tanulók a szünetekben is a tantermükben maradnak. A hetesek kiemelt feladata a szellőztetés: alsóban a tanítók felügyelik az ablakok nyitását. Felsőben mindig minden ablakot bukóra kell állítani. Szünetekben, amikor a pedagógusok váltják egymást, nem lehet kitárva ablak. Ilyenkor a tanítási órák első és utolsó öt percében kell elvégezni a tanterem teljes átszellőztetését, illetve a tanórán lehet kitárva az ablak, ha az időjárás engedi. Gondoskodni kell a megfelelő ruházatról!

Udvari szünetek:

  • 9.45-10.00: 1-2. évfolyam keleti udvar meghatározott része;

5-6. évfolyam nyugati udvar füves része (a kézilabdapályán és közelében tartózkodni tilos!)

  • 10.45-11.00: 3-4. évfolyam keleti udvar meghatározott része;

7-8. évfolyam nyugati udvar füves része (a kézilabdapályán és közelében tartózkodni tilos!)

  • déli játékidő az alsó tagozatnak: a napközis mk. által egyeztetett beosztás alapján helyezkednek el a csoportok.
  • a tanulószobások a nyugati oldalon levegőznek a tanulási idő kezdetéig.

 

A testnevelés órákat levegőzéssel, sétával, udvaron és a műfüves pályán kell megszervezni, heti minimum egy óra a tornateremben lesz.

A testnevelés-felszerelést a tanteremben és a névre szóló szekrényben lehet tartani. A közösségi térben hagyott felszereléseket összegyűjtjük és elzárjuk.

Az énekkar megtartását egyelőre felfüggesztjük. A délutáni testnevelésórák és sportfoglalkozások a szabályok szigorú betartásával megtarthatók.

Külföldről hazatérő tanulónál kérjük, javasoljuk a két hetes önkéntes karantént.

 

  1. Étkezés

A tízórait elsősorban a tanteremben kell elfogyasztani.

A büfét az alsó tagozat nem veheti igénybe, semmilyen körülmények között. Ha otthon marad a tízórai, a rendelkezésre álló keretből igyekszünk pótolni, ellátni a tanulót.

A felsősök a megfelelő távolságtartással, sorban álláskor maszkot viselve, nagyon korlátozott mértékben vehetik igénybe a büfét. Egyesével lehet beállni a kijelölt helyre. A büfé becsöngetés előtt 2 perccel bezár, hogy mindenki visszaérjen a tanterembe.  Az udvari szünetekben csak az az évfolyam veheti igénybe, akinek nem kell az udvarra menni:

1. udvari szünet – 9.45-10.00  7-8. évfolyam

2. udvari szünet - 10.45-11.00  5-6. évfolyam.

 

Ebédelésnél kérjük, helyezzék előtérbe az iskolai menzát.

Az alsó tagozat ebédeltetése elnyújtott időintervallumban, külön beosztás szerint történik. A következő osztály akkor mehet be az ebédlőbe, amikor az előtte lévő már leült étkezni.

A felső tagozatosokat az utolsó órát tartó pedagógus kíséri le: ügyel arra, hogy ne keveredjenek a bent lévő osztályok. A felügyelet addig tart, amíg az ebédet meg nem kapják / át nem adja az ott felügyelő felnőttnek. Szigorúan tilos a csoportok keveredése!

Aki nem napközis / tanulószobás otthon ebédeljen, az ebédlőbe nem mehet be.

Aki otthonról hozza az ebédet, hűtőtáskában, jégakkuval a tanteremben tartsa magánál. Kérjük, mellőzzék az ételek iskolába rendelését: biztonsági okokból nincs lehetőség a hűtőben való tárolásra.

Ami doboz, táska, maradék az ebédlőben marad, azt legkésőbb péntekenként kidobják a takarítók.

 

  1. Intézkedések fertőzés gyanújának észlelésekor

Aki az iskolában lázas lesz, vagy egyéb tüneteket mutat, azt elkülönítik, a szülőt értesítik, addig a gyermeket védőfelszereléssel ellátott dolgozó felügyeli. Megtesszük az előírt értesítési lépéseket: védőnő, iskolaorvos, DTK, NNK.

Ha a szülő otthon észleli, az előírt lépésekkel egyidőben köteles az intézményt (igazgato.fazekas@gmail.com) is azonnal tájékoztatni. Az intézmény rendkívüli eseményként értesíti a tankerületet.

Az alábbi tünetegyüttessel rendelkező gyerekek otthonában történő elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:

láz

- köhögés

- nehézlégzés

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya

- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés

Eljárásrend az otthon történő elkülönítésre:

A beteg tanuló legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani. „

Azaz minimum 10 napig otthon kell maradnia a tanulónak, ha a fenti tünetek egyike is érvényesül! Kizárólag orvosi igazolással térhet vissza a tanuló az intézménybe.

A Covid-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan csak a háziorvos, házi gyermekorvos , kezelőorvos jogosult nyilatkozni.

(Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrendjei alapján)

 

  1. Hiányzás igazolása

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, és erről orvosi igazolással rendelkezik, igazolt hiányzásnak kell tekinteni („egyéb” kategória).

Igazolt hiányzás a hatósági karantén időszaka („egyéb” kategória). Ezen időszakokban a tanuló a pedagógusokkal egyeztetett formában (ld korábbi szokásrend) részt vehet az oktatásban – az otthona elhagyása nélkül.

Minden tanuló és pedagógus, aki bármilyen betegséggel otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.

Minden egyéb hiányzást csak előzetes bejelentés alapján lehet igazoltnak tekinteni – utólag csak orvosi igazolást fogadunk el.

Hatósági házi karantén után a járványügyi hatóság által kiadott feloldó határozatot be kell mutatni.

A távolmaradással kapcsolatos minden szabály a 20/2012.(VIII. 31.) Emmi rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 

  1. Tájékoztatás az Operatív Törzs döntéséről

Azonnal tájékoztatjuk a tanulókat és a szülőket a Kréta-rendszeren, a Teams-en és minden egyéb rendelkezésünkre álló csatornán keresztül ( szülői és osztálylevelezők, stb).

Az elrendelt digitális oktatás idején a Fazekas-Netikett szabályait kell követnie minden iskolahasználónak.

2020. szeptember 30.

 

                                                                                   Papné Szalai Csilla

                                                                                     intézményvezető