Társadalomtudományi munkaközösség

Vasánczki Gabriella, munkaközösség vezető

A társadalomtudományi munkaközösség tagjai magyar nyelvet és irodalmat, történelmet, éneket, angol és német nyelvet, médiaismeretet, rajzot és művészettörténetet tanító tanárok. Célunk az anyanyelvi műveltség kialakítása, fejlesztése, a magyar nép és a világ történelmének a megismertetése, angol és német nyelvi kompetenciák megalapozása, zenei és művészeti érdeklődés kialakítása az általános iskola felső tagozatán. Ezek a tárgyak az órarendben külön jelennek meg, de mi igyekszünk ezt az éles határt átlépni, egységet, összhangot teremteni. Munkánkat folyamatos együttműködés jellemzi.

 

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként." (Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről).

 

A magyartanítás feladata az olvasóvá nevelés is. A klasszikus kötelező olvasmányok mellett igyekszünk felhívni a figyelmet más, a korosztálynak megfelelő szépirodalmi művekre is. Színházlátogatásokat szervezünk, ahol megelevenedik a történet, az előadás részeseivé válunk.  Érdeklődő tanítványainkat versenyekre hívjuk a versmondás, a szép beszéd, a helyesírás területein.  Lelkes, vállalkozó kedvű gyerekeket készítünk fel iskolai előadásokon való szereplésre. A felzárkóztatás sem marad el, a szövegértés és helyesírás alapjait korrepetálásokon, fejlesztő órákon gyakoroltatjuk. Célunk, hogy minden gyermek megfelelő alapokkal, biztos tudással kezdje majd meg a középiskolai tanulmányait.

 

A magyar irodalom tanítása szorosan összefügg történelmünkkel. Íróink, költőink hitvallását akkor tehetjük érthetővé, ha vázoljuk az adott kor problémáit, melynek elmélyítésében segítenek a történelem szakos tanárok.  A történelemórákat színesítik a fóliasorozatok és a digitális tananyagok. Az elképzelést segítik az aktuális tananyaghoz kapcsolódó múzeumlátogatások is. Budapest nevezetességei közül újból és újból felkeressük a budai várat, a Magyar Tudományos Akadémiát, a Szent István Bazilikát, nyolcadikosokkal a Terror Háza Múzeumot. A tanév végi tanulmányi kirándulások során nem hagyjuk ki a történelmi emlékhelyeket, melyek közelebb hozzák a múltat.

 

Angol és német nyelvet jelenleg minden felső tagozatos heti öt órában tanulhat, ezek közül egyet a nyelvi laborban tölthetnek speciális gyakorlási lehetőségekkel. A nyelvtanulás változatos kiegészítése idegen nyelvű filmek megtekintése és rövidített klasszikus irodalom olvasása, feldolgozása. Az angol és német anyanyelvű népek megismerése céljából rendszeresen készülünk a városi országismereti versenyre, ahol Anglia, Skócia, Wales, Írország, Ausztria, Németország képzeletben elérhetővé válik a tanulók számára. Egyéb versenyzési lehetőségek is rendelkezésünkre állnak. Vizsgalehetőséget is biztosítunk, az Idegennyelvi Továbbképző Intézet (Rigó utcai nyelvvizsgaközpont) tanárai jönnek ki iskolánkba, és tesztelik tanulóink nyelvi tudását, hallás utáni megértését, beszédkészségét. Az eredményekről tanúsítványt kapnak, amely tartalmazza, hogy a Junior Nyelvvizsgán hány százalékot értek el. Ezzel a vizsgával kipróbálják, milyen lesz egy lehetséges nyelvi felvételi. A németesek évente utazhatnak a célnyelvi országokba egynapos kirándulások és táborozások keretében.

 

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.” (Kodály Zoltán)

A nyelv és a zene a kultúra és az élet két alapköve. Utóbbira igen kevés idő jut az órakeretben, de tanáraink minden egyéb lehetőséget megragadnak, hogy a tanulók megismerjék a nagyszerű magyar és külföldi klasszikusokat. Énekkarunk fellép a városi és iskolai rendezvényeken. A tehetséges gyerekek egyénileg énekversenyen indulhatnak. Időnként koncertekre is eljuthatnak az érdeklődők.

A felsorolt területeket fogja össze a kétévenként megrendezett játékos műveltségi vetélkedőnk, ahol tanítványaink összemérhetik tudásukat, kreativitásukat. Vidám csapatjáték ez, nem feleltetés, számonkérés, munkaközösségünk számára pedig visszajelzés. József Attila szavaival egyetértünk: „Jó szóval oktasd, játszani is engedd, szép komoly fiadat!”