Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Várunk szeretettel Mindenkit 2018. szeptember 3-án az iskola

30. tanévnyitó ünnepségére!

Kérjük tanulóinkat, időben, 7.50-ig, érkezzenek meg az iskolába, keressék meg a tantermüket!

A tornatermi-konténeres bejárat 7.30-8.00 között az ott tanuló 1.nb, 3.c és 4.c osztályok számára lesz nyitva. A korábban érkező tanulók a főbejáraton keresztül az aulába érkezhetnek.

Kérjük, aki tud, gyalogosan jöjjön iskolába. Aki autóval érkezik, nagyon óvatosan, körültekintően vezessen, ügyeljenek a megváltozott forgalmi rendre! Kényelmesen parkolni az uszodánál vagy a Hunyadi út felől a Fazekas Mihály utcában lehet. A K+R (Kiss & Ride) parkolók csak az utas kiszállásának idejére vehetők igénybe!

A Szép Ernő utcai parkolókat (az iskola és a műfüves pálya között) kérjük továbbra is szabadon hagyni az iskola pedagógusai számára 7.00-15.00 óra között!

TEREMBEOSZTÁS 2018-2019

oszt.

 

Osztályfőnök

Tanterem

napközis

1.

a

Párniczky Péterné

C003

Hirczné Rendek Gabriella

1.

b

Benkő Gyöngyi

104

Dubniczky Adrienn

1.

na

Schottner Rita

102

Cs. Kis Gabriella

1.

nb

Kővári Katalin

konténer 1

Galbavi Péter

2.

a

Bozsik Beáta

101

Czelba Viktória

2.

b

Németh Mária

103

Goda Regina

2.

na

Köcski Mária

106

Légrádi -Szilárd Éva

2.

nb

Bónisné Pataki Gabriella

A4

Galbaviné Finta Dorottya

3.

a

Hőlakiné Danka Gabriella

109

Gombai-Besenyei Zsuzsa

3.

b

Éles Péterné

C202

Sásdi-Isztl Enikő

3.

c

Fehér Zsófia

konténer 3

Lőrincz Gáborné

3.

na

Lindmayer Zsuzsa

110

 

3.

nb

Bereczkiné Juhász Éva

C203

Horváth Ágnes

4.

a

Sarkadiné Rendes Zita

C103

Rátkay Dia

4.

b

Kopándi Beatrix

C104

Szabó Viktória

4.

c

Endesné Bodzsár Csilla

konténer 2

Tóth Noémi

4.

na

Futaky Linda

108

Ujhelyi Éva

4.

nb

Bánki Teréz

107

Sebestyén Borbála

5.

a

Horváth Tibor

201

 

5.

b

Kosztolányi Julianna

B4

 

5.

c

Bársony Anita

C002

 

5.

n

Lugosi Istvánné

209

 

6.

a

Nyíriné Fürstner Viktória

210

 

6.

b

Szabó Mária

204

 

6.

c

Kollárné Kovács Marianna

211

 

6.

d

Bajkán Katalin

B2

 

6.

e

Horváth Gyöngyi

202

 

7.

a

Heteyné Schenkerik Ágnes

könyvtár

 

7.

b

Póczik Eszter

A1

 

7.

c

Háló Zita Éva

nyelvi labor

 

7.

d

Tóth Katona Csilla

B3

 

8.

a

Vasánczki Gabriella

203

 

8.

b

Lugosi László

206

 

8.

c

Lőrincz Mónika

208

 


 

Jó tanulmányi eredményeket, sikeres tanévet kívánok minden tanulónknak!

Dunakeszi, 2018. 08. 31.

Papné Szalai Csilla

 

Üdvözöljük a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola honlapján

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük abból az alkalomból, hogy iskolánk honlapját választotta.

Célunk, hogy megmutassuk életünket, sokszínűségünket, hogy betekintést nyerjen az intézményünkben folyó munkába.

Szeretnénk, ha a környék iskolái között kivívott előkelő helyünk, hírnevünk tovább erősödne. Mindehhez alapot biztosítanak :

  • korszerű módszertani ismereteink
  • egységes szemléletünk
  • sokoldalúságunk 
  • gyermekszeretetünk

Hiszünk abban, hogy színvonalas oktatással lehet szilárd alapműveltséget, biztos alapkészséget nyújtani tanulóinknak, ezzel tudjuk elősegíteni mindannyiuk számára a képességeiknek megfelelő továbbranulás reális esélyét, megalapozni az egész életen át tartó tanulás folyamatát, biztosítani a munkaerőpiacon való boldogulás lehetőségét.

Küldetésnyilatkozat

 

„ …mert a tudomány előtt a tudatlanságnak és a világosság előtt a setétségnek oszlani kell.”

                                                          Fazekas Mihály

 

Mi, a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola dolgozói a diákokkal és a szülőkkel együttműködve, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, az egymás iránt érzett felelősségtudat jegyében végezzük munkánkat.

 

Kulturált és támogató környezetet biztosítunk tanulóinknak az eredményes életvitelre történő felkészüléshez. Sokszínű tevékenységekkel kívánjuk lehetővé tenni a gyermekekben rejlő képességek, adottságok, tehetség kibontakoztatását, differenciált képzéssel a hátrányokkal küzdők felzárkózását.

Célunk a testileg és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, korszerű ismeretekkel rendelkező, önálló tanulásra, önnevelésre képes ifjúság nevelése, akik ismerik saját lehetőségeiket és korlátaikat, és elsajátítják az élethosszig tartó tanulás képességét.

 

Munkánkban kiemelt fontosságú az idegennyelvi és környezeti kompetenciák fejlesztése, német nemzetiségi általános iskolaként a nemzetiségi identitástudat kialakítása, megerősítése.

Céljaink megvalósításához elengedhetetlen a társadalom minden szereplője iránti partnerség, a szervezeti kultúra fejlesztése és a nyitott, fejlődni és megújulni képes, az intézményi célok iránt elkötelezett tantestület.

 

Jövőképünk:

  • Nevelőtestületünk szakmailag hiteles, az intézmény tanulóinak versenyképes tudást nyújtó, a nevelő-oktató munkát életcélnak tekintő pedagógus közösség.
  • Intézményünkben egyenlő értéket képvisel a hagyományok ápolása és a sokszínű, innovatív nevelő-oktató munka.
  • Az intézményben folyó minőségi nevelő-oktató munka alapján körzetében és a városban iskolánk elismertségnek örvend, a beiskolázásnál sokan választják intézményünket.
  • Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel és az óvodákkal informatív jó kapcsolatot ápolunk, ennek fenntartására törekszünk.
  • Tevékenységünkről, céljainkról, eredményeinkről hatékony, nyitott, tényszerű, a diákok és partnereink számára elérhető információs rendszert működtetünk.