Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban elektronikus naplót használunk, mely a partnerek számára többféle információt tesz láthatóvá. 2018. szeptember 1-től az eKréta elektronikus napló váltja fel az előző tanévben használt naplót. Iskolánk felületét az alábbi úton érhetik el:

dkfazekas.e-kreta.hu

Az elektronikus naplóban nyomon követhetik gyermekük órarendjét, tanulmányi előmenetelét és hiányzásait, láthatják félévi és év végi értesítőjét. A tájékozódás a szülők kötelessége.

TANULÓI felhasználó név és jelszó

A felhasználói név tanulók esetében a tanuló úgynevezett oktatási azonosítója (11 számjegy), a kezdőjelszó a rendszerben generált betű-szám kombináció.

A tanuló oktatási azonosítója megtalálható pl. a diákigazolvány fényképes oldalán (Azonosító szám)

 

GONDVISELŐI felhasználó név és jelszó

A felhasználói név a gondviselő nevének betűiből generált kombináció, sok esetben megegyezik vagy nagyon hasonlít a korábbi felhasználói névre.

A kezdőjelszó a rendszerben generált betű-szám kombináció.

 

A jelszó megváltoztatása

Az első bejelentkezés után érdemes a jelszót megváltoztatni az illetéktelen bejelentkezések elkerülése érdekében. A weblap menüje fölött jobb oldalt található a tanuló neve vagy gondviselő esetén a tanuló és gondviselő neve. Erre kattintva a megjelenő helyi menüben válasszuk a profilbeállítások pontot.

A profilbeállítás menüben kattintson a Jelszó megváltoztatása feliratra, majd a megjelenő képernyőn adja meg először a régi jelszavát, majd alatta az új jelszót kétszer!

A jelszó csak a Mentés gomb megnyomása után változik meg!

 

Kilépés a rendszerből

A weblap menüje fölött jobb oldalt a tanuló neve (gondviselő neve) feliratra kattintva a megjelenő helyi menüben a Kijelentkezésre kattintva léphet ki a rendszerből.

 

Kérjük, hogy a papíron kiosztott belépési adatokat jól őrizzék meg, a jelszavukat jegyezzék meg és gondoskodjanak a védelméről. Nyomatékosan kérjük, hogy a belépési oldalon található „gondviselői jelszó igénylése” gomb használatát egyelőre mellőzzék: megtöbbszörözi a gondviselőket és ellehetetleníti az adminisztráció munkáját. Az itt beérkező kérelmeket egyelőre nem tudjuk fogadni, feldolgozni. Rendkívüli esetben természetesen továbbra is segítünk.

 

Köszönjük eddigi türelmüket! Reméljük, ez az új rendszer is elnyeri a tetszésüket és a telefonos applikáció révén naprakészek lehetnek gyermekeik iskolai előmenetelében!

 

Dunakeszi, 2018. szeptember 20.

                                                                                               Papné Szalai Csilla

 

Üdvözöljük a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola honlapján

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük abból az alkalomból, hogy iskolánk honlapját választotta.

Célunk, hogy megmutassuk életünket, sokszínűségünket, hogy betekintést nyerjen az intézményünkben folyó munkába.

Szeretnénk, ha a környék iskolái között kivívott előkelő helyünk, hírnevünk tovább erősödne. Mindehhez alapot biztosítanak :

  • korszerű módszertani ismereteink
  • egységes szemléletünk
  • sokoldalúságunk 
  • gyermekszeretetünk

Hiszünk abban, hogy színvonalas oktatással lehet szilárd alapműveltséget, biztos alapkészséget nyújtani tanulóinknak, ezzel tudjuk elősegíteni mindannyiuk számára a képességeiknek megfelelő továbbranulás reális esélyét, megalapozni az egész életen át tartó tanulás folyamatát, biztosítani a munkaerőpiacon való boldogulás lehetőségét.

Küldetésnyilatkozat

 

„ …mert a tudomány előtt a tudatlanságnak és a világosság előtt a setétségnek oszlani kell.”

                                                          Fazekas Mihály

 

Mi, a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola dolgozói a diákokkal és a szülőkkel együttműködve, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, az egymás iránt érzett felelősségtudat jegyében végezzük munkánkat.

 

Kulturált és támogató környezetet biztosítunk tanulóinknak az eredményes életvitelre történő felkészüléshez. Sokszínű tevékenységekkel kívánjuk lehetővé tenni a gyermekekben rejlő képességek, adottságok, tehetség kibontakoztatását, differenciált képzéssel a hátrányokkal küzdők felzárkózását.

Célunk a testileg és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, korszerű ismeretekkel rendelkező, önálló tanulásra, önnevelésre képes ifjúság nevelése, akik ismerik saját lehetőségeiket és korlátaikat, és elsajátítják az élethosszig tartó tanulás képességét.

 

Munkánkban kiemelt fontosságú az idegennyelvi és környezeti kompetenciák fejlesztése, német nemzetiségi általános iskolaként a nemzetiségi identitástudat kialakítása, megerősítése.

Céljaink megvalósításához elengedhetetlen a társadalom minden szereplője iránti partnerség, a szervezeti kultúra fejlesztése és a nyitott, fejlődni és megújulni képes, az intézményi célok iránt elkötelezett tantestület.

 

Jövőképünk:

  • Nevelőtestületünk szakmailag hiteles, az intézmény tanulóinak versenyképes tudást nyújtó, a nevelő-oktató munkát életcélnak tekintő pedagógus közösség.
  • Intézményünkben egyenlő értéket képvisel a hagyományok ápolása és a sokszínű, innovatív nevelő-oktató munka.
  • Az intézményben folyó minőségi nevelő-oktató munka alapján körzetében és a városban iskolánk elismertségnek örvend, a beiskolázásnál sokan választják intézményünket.
  • Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel és az óvodákkal informatív jó kapcsolatot ápolunk, ennek fenntartására törekszünk.
  • Tevékenységünkről, céljainkról, eredményeinkről hatékony, nyitott, tényszerű, a diákok és partnereink számára elérhető információs rendszert működtetünk.