Kedves Látogatók!

 

Megújult honlapunk elérhető a

https://dunakeszi-fazekas.hu/

oldalon.

 

INFORMÁCIÓK A DIÁKOK VÉDŐOLTÁSÁRÓL (2021. 08. 17.)

 

HÁZIREND kiegészítése és protokoll a 2021-2022. tanévtől, a járványügyi helyzetre vonatkozóan

(2021.10.04-től érvényes)

 

KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁS!

Tisztelt Szülők!

Az elmúlt években nagyon megnövekedett iskolánk környékén a gépjárműforgalom, különösen reggel 7.15-8.00 óra között.
Dunakeszi Város Önkormányzatával közösen az alábbi, gyermekeink biztonságát mindenekfelett szem előtt tartva, az alábbi intézkedésekkel szeretnénk megkönnyíteni mindenkinek a reggeli iskolába-munkába indulást, ezért kérjük ezek következetes betartását!

1. Akik alsós gyermeket (is) hoznak autóval, a Fazekas Mihály utcában és az uszoda parkolójában parkolhatnak. A hátsó bejárat a Fazekas utca felől nyitva lesz (7.00-7.50), itt jöhetnek be az alsós gyermekek, illetve azok a felsős testvéreik, akik velük együtt érkeznek az iskolába. A gyermekek beengedése után az utcát minél gyorsabban el kell hagyni a Füzi József vagy a Szép Ernő utcán keresztül, a Tábor út irányába.

2. Akik kizárólag felsős gyermeket hoznak, a Radnóti Miklós utca menetirány szerinti jobb oldalán állhatnak meg rövid időre, amíg a felsős gyermekek kiszállnak az autóból. Ezután az utcát minél előbb el kell hagyni a Hunyadi János út irányába.

3. A Szép Ernő utca Molnár Ferenc-köz és Radnóti utca közötti szakaszára csak engedéllyel lehet a továbbiakban behajtani.

Minden esetben kérjük a Tisztelt Szülőket az alábbiakra:

- A gyermektől minél gyorsabban búcsúzzanak el, a parkoló övezetet minél hamarabb hagyják el!
- A beszélgetést, telefonálást, várakozást kérjük, mellőzzék az iskola körüli parkoló övezetekben!
- Ha valakinek mégis alapos indoka van arra, hogy hosszabb ideig várakozzon, az uszoda parkolóját vegye ilyenkor igénybe.

Köszönjük segítő együttműködésüket!

Papné Szalai Csilla

 

 

A központi számaink munkaidőben (8-17 óráig) hívhatóak:

06 27 547 135
06 30 260 5859
06 30 260 9289

06 30 260 9580
06 30 260 6716
06 30 260 3019

 

NETIKETT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÚTMUTATÓ A DIGITÁLIS OKTATÁSHOZ

 

Küldetésnyilatkozat

 

„ …mert a tudomány előtt a tudatlanságnak és a világosság előtt a setétségnek oszlani kell.”

                                                          Fazekas Mihály

 

Mi, a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola dolgozói a diákokkal és a szülőkkel együttműködve, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, az egymás iránt érzett felelősségtudat jegyében végezzük munkánkat.

 

Kulturált és támogató környezetet biztosítunk tanulóinknak az eredményes életvitelre történő felkészüléshez. Sokszínű tevékenységekkel kívánjuk lehetővé tenni a gyermekekben rejlő képességek, adottságok, tehetség kibontakoztatását, differenciált képzéssel a hátrányokkal küzdők felzárkózását.

Célunk a testileg és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, korszerű ismeretekkel rendelkező, önálló tanulásra, önnevelésre képes ifjúság nevelése, akik ismerik saját lehetőségeiket és korlátaikat, és elsajátítják az élethosszig tartó tanulás képességét.

 

Munkánkban kiemelt fontosságú az idegennyelvi és környezeti kompetenciák fejlesztése, német nemzetiségi általános iskolaként a nemzetiségi identitástudat kialakítása, megerősítése.

Céljaink megvalósításához elengedhetetlen a társadalom minden szereplője iránti partnerség, a szervezeti kultúra fejlesztése és a nyitott, fejlődni és megújulni képes, az intézményi célok iránt elkötelezett tantestület.

 

Jövőképünk:

  • Nevelőtestületünk szakmailag hiteles, az intézmény tanulóinak versenyképes tudást nyújtó, a nevelő-oktató munkát életcélnak tekintő pedagógus közösség.
  • Intézményünkben egyenlő értéket képvisel a hagyományok ápolása és a sokszínű, innovatív nevelő-oktató munka.
  • Az intézményben folyó minőségi nevelő-oktató munka alapján körzetében és a városban iskolánk elismertségnek örvend, a beiskolázásnál sokan választják intézményünket.
  • Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel és az óvodákkal informatív jó kapcsolatot ápolunk, ennek fenntartására törekszünk.
  • Tevékenységünkről, céljainkról, eredményeinkről hatékony, nyitott, tényszerű, a diákok és partnereink számára elérhető információs rendszert működtetünk.