#zöldenjobb


 

Üdvözöljük a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola honlapján

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük abból az alkalomból, hogy iskolánk honlapját választotta.

Célunk, hogy megmutassuk életünket, sokszínűségünket, hogy betekintést nyerjen az intézményünkben folyó munkába.

Szeretnénk, ha a környék iskolái között kivívott előkelő helyünk, hírnevünk tovább erősödne. Mindehhez alapot biztosítanak :

  • korszerű módszertani ismereteink
  • egységes szemléletünk
  • sokoldalúságunk 
  • gyermekszeretetünk

Hiszünk abban, hogy színvonalas oktatással lehet szilárd alapműveltséget, biztos alapkészséget nyújtani tanulóinknak, ezzel tudjuk elősegíteni mindannyiuk számára a képességeiknek megfelelő továbbranulás reális esélyét, megalapozni az egész életen át tartó tanulás folyamatát, biztosítani a munkaerőpiacon való boldogulás lehetőségét.

Küldetésnyilatkozat

 

„ …mert a tudomány előtt a tudatlanságnak és a világosság előtt a setétségnek oszlani kell.”

                                                          Fazekas Mihály

 

Mi, a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola dolgozói a diákokkal és a szülőkkel együttműködve, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, az egymás iránt érzett felelősségtudat jegyében végezzük munkánkat.

 

Kulturált és támogató környezetet biztosítunk tanulóinknak az eredményes életvitelre történő felkészüléshez. Sokszínű tevékenységekkel kívánjuk lehetővé tenni a gyermekekben rejlő képességek, adottságok, tehetség kibontakoztatását, differenciált képzéssel a hátrányokkal küzdők felzárkózását.

Célunk a testileg és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, korszerű ismeretekkel rendelkező, önálló tanulásra, önnevelésre képes ifjúság nevelése, akik ismerik saját lehetőségeiket és korlátaikat, és elsajátítják az élethosszig tartó tanulás képességét.

 

Munkánkban kiemelt fontosságú az idegennyelvi és környezeti kompetenciák fejlesztése, német nemzetiségi általános iskolaként a nemzetiségi identitástudat kialakítása, megerősítése.

Céljaink megvalósításához elengedhetetlen a társadalom minden szereplője iránti partnerség, a szervezeti kultúra fejlesztése és a nyitott, fejlődni és megújulni képes, az intézményi célok iránt elkötelezett tantestület.

 

Jövőképünk:

  • Nevelőtestületünk szakmailag hiteles, az intézmény tanulóinak versenyképes tudást nyújtó, a nevelő-oktató munkát életcélnak tekintő pedagógus közösség.
  • Intézményünkben egyenlő értéket képvisel a hagyományok ápolása és a sokszínű, innovatív nevelő-oktató munka.
  • Az intézményben folyó minőségi nevelő-oktató munka alapján körzetében és a városban iskolánk elismertségnek örvend, a beiskolázásnál sokan választják intézményünket.
  • Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel és az óvodákkal informatív jó kapcsolatot ápolunk, ennek fenntartására törekszünk.
  • Tevékenységünkről, céljainkról, eredményeinkről hatékony, nyitott, tényszerű, a diákok és partnereink számára elérhető információs rendszert működtetünk.