INFORMÁCIÓK A DIÁKOK VÉDŐOLTÁSÁRÓL (2021. 08. 17.)

 

 

HÁZIREND

kiegészítés és protokoll a 2020-2021. tanévtől, a járványügyi helyzetre vonatkozóan

 

Frissítve https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koznev_int

a 431/2020.(IX.18.) E.r. (MK.207), valamint az országos tisztifőorvos 2020.09.28-i bejelentése alapján

 2020.09.30.

 

 1. Belépés, bent tartózkodás, távozás

Kizárólag egészségesen, tünetmentesen küldheti be a szülő a gyermekét az intézménybe.

Szülő, kísérő nem léphet az iskola területére. Az intézmény előtt megvárhatja gyermeke hőmérsékletmérésének eredményét.

Minden tanulónak, pedagógusnak, dolgozónak, külsős alkalmazottnak, s egyéb okból az intézményt felkeresni köteles személynek kötelező a részvétel a hőmérsékletmérésen. Akinek az előírások szerint mért testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mindenkori értéket, újabb mérésen vesz részt.  Amennyiben a hőmérséklete nem változik, nem léphet be az intézmény területére.

Az intézménybe csak maszkban lehet belépni, mégpedig szabályosan használt maszkban, vagyis nem az állon, az orr alatt – meg egyéb helyeken – viselve azt.

A maszk viselése minden iskolahasználó számára kötelező a közösségi térben.

Tanórán a pedagógus kérésére kötelezhetők a tanulók a maszk viselésére. Az informatika teremben tartott órákon külön kérés nélkül kötelező maszkot viselni.

Kérjük, hogy a gyerekek a reggeli és délutáni ügyeleten csak a legszükségesebb időt töltsék.

Az iskola a szülőkkel való kapcsolattartásban az elektronikus megoldásokat részesíti előnyben.

A reggeli beléptetésnél két különböző portán léphetnek be az alsós és felsős évfolyamok tanulói. A tanítás végén, az 5-6-7. óra végén a főbejáraton át távozhatnak.

A napközisek átadása a pedagógusok által jelzett időben történik.

Ha valaki a szokottól eltérő időben vinné el adott napon a gyermekét, azt legkésőbb reggel 8-ig kérjük az üzenőfüzetben írásban jelezni a tanítónak. Ezzel kapcsolatban e-mailt, sms-t, telefonhívást a pedagógusok nem tudnak fogadni a tanítási időben.

A tanulók a szünetekben is a tantermükben maradnak. A hetesek kiemelt feladata a szellőztetés: alsóban a tanítók felügyelik az ablakok nyitását. Felsőben mindig minden ablakot bukóra kell állítani. Szünetekben, amikor a pedagógusok váltják egymást, nem lehet kitárva ablak. Ilyenkor a tanítási órák első és utolsó öt percében kell elvégezni a tanterem teljes átszellőztetését, illetve a tanórán lehet kitárva az ablak, ha az időjárás engedi. Gondoskodni kell a megfelelő ruházatról!

Udvari szünetek:

 • 9.45-10.00: 1-2. évfolyam keleti udvar meghatározott része;

5-6. évfolyam nyugati udvar füves része (a kézilabdapályán és közelében tartózkodni tilos!)

 • 10.45-11.00: 3-4. évfolyam keleti udvar meghatározott része;

7-8. évfolyam nyugati udvar füves része (a kézilabdapályán és közelében tartózkodni tilos!)

 • déli játékidő az alsó tagozatnak: a napközis mk. által egyeztetett beosztás alapján helyezkednek el a csoportok.
 • a tanulószobások a nyugati oldalon levegőznek a tanulási idő kezdetéig.

 

A testnevelés órákat levegőzéssel, sétával, udvaron és a műfüves pályán kell megszervezni, heti minimum egy óra a tornateremben lesz.

A testnevelés-felszerelést a tanteremben és a névre szóló szekrényben lehet tartani. A közösségi térben hagyott felszereléseket összegyűjtjük és elzárjuk.

Az énekkar megtartását egyelőre felfüggesztjük. A délutáni testnevelésórák és sportfoglalkozások a szabályok szigorú betartásával megtarthatók.

Külföldről hazatérő tanulónál kérjük, javasoljuk a két hetes önkéntes karantént.

 

 1. Étkezés

A tízórait elsősorban a tanteremben kell elfogyasztani.

A büfét az alsó tagozat nem veheti igénybe, semmilyen körülmények között. Ha otthon marad a tízórai, a rendelkezésre álló keretből igyekszünk pótolni, ellátni a tanulót.

A felsősök a megfelelő távolságtartással, sorban álláskor maszkot viselve, nagyon korlátozott mértékben vehetik igénybe a büfét. Egyesével lehet beállni a kijelölt helyre. A büfé becsöngetés előtt 2 perccel bezár, hogy mindenki visszaérjen a tanterembe.  Az udvari szünetekben csak az az évfolyam veheti igénybe, akinek nem kell az udvarra menni:

1. udvari szünet – 9.45-10.00  7-8. évfolyam

2. udvari szünet - 10.45-11.00  5-6. évfolyam.

 

Ebédelésnél kérjük, helyezzék előtérbe az iskolai menzát.

Az alsó tagozat ebédeltetése elnyújtott időintervallumban, külön beosztás szerint történik. A következő osztály akkor mehet be az ebédlőbe, amikor az előtte lévő már leült étkezni.

A felső tagozatosokat az utolsó órát tartó pedagógus kíséri le: ügyel arra, hogy ne keveredjenek a bent lévő osztályok. A felügyelet addig tart, amíg az ebédet meg nem kapják / át nem adja az ott felügyelő felnőttnek. Szigorúan tilos a csoportok keveredése!

Aki nem napközis / tanulószobás otthon ebédeljen, az ebédlőbe nem mehet be.

Aki otthonról hozza az ebédet, hűtőtáskában, jégakkuval a tanteremben tartsa magánál. Kérjük, mellőzzék az ételek iskolába rendelését: biztonsági okokból nincs lehetőség a hűtőben való tárolásra.

Ami doboz, táska, maradék az ebédlőben marad, azt legkésőbb péntekenként kidobják a takarítók.

 

 1. Intézkedések fertőzés gyanújának észlelésekor

Aki az iskolában lázas lesz, vagy egyéb tüneteket mutat, azt elkülönítik, a szülőt értesítik, addig a gyermeket védőfelszereléssel ellátott dolgozó felügyeli. Megtesszük az előírt értesítési lépéseket: védőnő, iskolaorvos, DTK, NNK.

Ha a szülő otthon észleli, az előírt lépésekkel egyidőben köteles az intézményt (igazgato.fazekas@gmail.com) is azonnal tájékoztatni. Az intézmény rendkívüli eseményként értesíti a tankerületet.

Az alábbi tünetegyüttessel rendelkező gyerekek otthonában történő elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:

láz

- köhögés

- nehézlégzés

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya

- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés

Eljárásrend az otthon történő elkülönítésre:

A beteg tanuló legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani. „

Azaz minimum 10 napig otthon kell maradnia a tanulónak, ha a fenti tünetek egyike is érvényesül! Kizárólag orvosi igazolással térhet vissza a tanuló az intézménybe.

A Covid-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan csak a háziorvos, házi gyermekorvos , kezelőorvos jogosult nyilatkozni.

(Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrendjei alapján)

 

 1. Hiányzás igazolása

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, és erről orvosi igazolással rendelkezik, igazolt hiányzásnak kell tekinteni („egyéb” kategória).

Igazolt hiányzás a hatósági karantén időszaka („egyéb” kategória). Ezen időszakokban a tanuló a pedagógusokkal egyeztetett formában (ld korábbi szokásrend) részt vehet az oktatásban – az otthona elhagyása nélkül.

Minden tanuló és pedagógus, aki bármilyen betegséggel otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.

Minden egyéb hiányzást csak előzetes bejelentés alapján lehet igazoltnak tekinteni – utólag csak orvosi igazolást fogadunk el.

Hatósági házi karantén után a járványügyi hatóság által kiadott feloldó határozatot be kell mutatni.

A távolmaradással kapcsolatos minden szabály a 20/2012.(VIII. 31.) Emmi rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 

 1. Tájékoztatás az Operatív Törzs döntéséről

Azonnal tájékoztatjuk a tanulókat és a szülőket a Kréta-rendszeren, a Teams-en és minden egyéb rendelkezésünkre álló csatornán keresztül ( szülői és osztálylevelezők, stb).

Az elrendelt digitális oktatás idején a Fazekas-Netikett szabályait kell követnie minden iskolahasználónak.

2020. szeptember 30.

 

                                                                                   Papné Szalai Csilla

                                                                                     intézményvezető

 

 

 

KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁS!

Tisztelt Szülők!

Az elmúlt években nagyon megnövekedett iskolánk környékén a gépjárműforgalom, különösen reggel 7.15-8.00 óra között.
Dunakeszi Város Önkormányzatával közösen az alábbi, gyermekeink biztonságát mindenekfelett szem előtt tartva, az alábbi intézkedésekkel szeretnénk megkönnyíteni mindenkinek a reggeli iskolába-munkába indulást, ezért kérjük ezek következetes betartását!

1. Akik alsós gyermeket (is) hoznak autóval, a Fazekas Mihály utcában és az uszoda parkolójában parkolhatnak. A hátsó bejárat a Fazekas utca felől nyitva lesz (7.00-7.50), itt jöhetnek be az alsós gyermekek, illetve azok a felsős testvéreik, akik velük együtt érkeznek az iskolába. A gyermekek beengedése után az utcát minél gyorsabban el kell hagyni a Füzi József vagy a Szép Ernő utcán keresztül, a Tábor út irányába.

2. Akik kizárólag felsős gyermeket hoznak, a Radnóti Miklós utca menetirány szerinti jobb oldalán állhatnak meg rövid időre, amíg a felsős gyermekek kiszállnak az autóból. Ezután az utcát minél előbb el kell hagyni a Hunyadi János út irányába.

3. A Szép Ernő utca Molnár Ferenc-köz és Radnóti utca közötti szakaszára csak engedéllyel lehet a továbbiakban behajtani.

Minden esetben kérjük a Tisztelt Szülőket az alábbiakra:

- A gyermektől minél gyorsabban búcsúzzanak el, a parkoló övezetet minél hamarabb hagyják el!
- A beszélgetést, telefonálást, várakozást kérjük, mellőzzék az iskola körüli parkoló övezetekben!
- Ha valakinek mégis alapos indoka van arra, hogy hosszabb ideig várakozzon, az uszoda parkolóját vegye ilyenkor igénybe.

Köszönjük segítő együttműködésüket!

Papné Szalai Csilla

 

 

A központi számaink munkaidőben (8-17 óráig) hívhatóak:

06 27 547 135
06 30 260 5859
06 30 260 9289

06 30 260 9580
06 30 260 6716
06 30 260 3019

 

NETIKETT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÚTMUTATÓ A DIGITÁLIS OKTATÁSHOZ

 

Küldetésnyilatkozat

 

„ …mert a tudomány előtt a tudatlanságnak és a világosság előtt a setétségnek oszlani kell.”

                                                          Fazekas Mihály

 

Mi, a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola dolgozói a diákokkal és a szülőkkel együttműködve, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, az egymás iránt érzett felelősségtudat jegyében végezzük munkánkat.

 

Kulturált és támogató környezetet biztosítunk tanulóinknak az eredményes életvitelre történő felkészüléshez. Sokszínű tevékenységekkel kívánjuk lehetővé tenni a gyermekekben rejlő képességek, adottságok, tehetség kibontakoztatását, differenciált képzéssel a hátrányokkal küzdők felzárkózását.

Célunk a testileg és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, korszerű ismeretekkel rendelkező, önálló tanulásra, önnevelésre képes ifjúság nevelése, akik ismerik saját lehetőségeiket és korlátaikat, és elsajátítják az élethosszig tartó tanulás képességét.

 

Munkánkban kiemelt fontosságú az idegennyelvi és környezeti kompetenciák fejlesztése, német nemzetiségi általános iskolaként a nemzetiségi identitástudat kialakítása, megerősítése.

Céljaink megvalósításához elengedhetetlen a társadalom minden szereplője iránti partnerség, a szervezeti kultúra fejlesztése és a nyitott, fejlődni és megújulni képes, az intézményi célok iránt elkötelezett tantestület.

 

Jövőképünk:

 • Nevelőtestületünk szakmailag hiteles, az intézmény tanulóinak versenyképes tudást nyújtó, a nevelő-oktató munkát életcélnak tekintő pedagógus közösség.
 • Intézményünkben egyenlő értéket képvisel a hagyományok ápolása és a sokszínű, innovatív nevelő-oktató munka.
 • Az intézményben folyó minőségi nevelő-oktató munka alapján körzetében és a városban iskolánk elismertségnek örvend, a beiskolázásnál sokan választják intézményünket.
 • Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel és az óvodákkal informatív jó kapcsolatot ápolunk, ennek fenntartására törekszünk.
 • Tevékenységünkről, céljainkról, eredményeinkről hatékony, nyitott, tényszerű, a diákok és partnereink számára elérhető információs rendszert működtetünk.